Polis tarafından şiddete uğradım ne yapmam gerekir.

Polis tarafından şiddete uğradım hangi yollara müracaat edebilirim?
Soruldu üzerinde 10 Ocak 2021 Ceza Hukuku.
Yorum Ekle
1 Cevap(lar)

Emniyet güçlerine PVSK’da kademe artırarak orantılı güç kullanma yetkisi verilmiştir.

PVSK 16’ya göre:
Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir. Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve kanunî şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir.

Ancak bu gücün orantılı güç dışına çıkılması veya şahsi öc veya o anlık sinirlilik haliyle güç kullanımı suç teşkil edecektir. Burada dikkat edeceğimiz husus genelde orantısız güç uygulamasının Kasten Yaralama kapsamına girdiğidir.(TCK 86) Bu durumda soruşturma iznine gerek kalmadan doğrudan savcılık tarafından soruşturma açılabilicektir. Bunun için karakola veya savcılığa başvurabilirsiniz. Bu fiilin polis tarafından işlenmesi nedeniyle karakol yeterli işlemi yapmayabilir ve bu durumdan kaçınabilir.(Görevi Kötüye Kullanma Suçu oluşur.) Bu nedenle doğrudan savcılığa gidilmesi (Adliye içerisinde yer alır) lehe olacaktır.

Bir yargıtay kararı örneği vereceği olursak:

Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama suçundan şüpheli Halil hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, düzenlenen iddianame soruşturma izni alınmadığı için iade edilmiştir, Yaralama eylemi kamu görevlisi tarafından görev sırasında işlenmiş olsa bile, 4483 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmasının olanaksız olduğu ve genel hükümler uyarınca c.savcısı tarafından doğrudan dava açılması gerektiği gözetilmeyerek, 4483 sayılı Yasa hükümleri gereği görevli idari makam tarafından soruşturma izni alınmadığı gerekçesiyle, CYY’nin 174/1. maddesinde öngörülen onbeş günlük süre geçirildikten ve iddianamenin yasa gereği kabul edilmiş sayılacağı hükmü gözetilmeden verilen karar hukuka aykırıdır (Yargıtay 4.Ceza Dairesi – Karar : 2008/15837).

Yapılan eylemin sistemli hala dönüşmesi durumunda ise (uzun süreli, insan onuruna bağdaşmayan fiiller) TCK 94 anlamında İşkence suçuna vücut verilecektir. Bu durumda şahidiniz de varsa hiç çekinmeden şikayetinizi yapmanızı tavsiye ederim.

üzerinde 10 Ocak 2021 cevapladı.
Yorum Ekle

Cevabın

Bu cevabı göndererek, kullanım koşulları ve gizlilik kurallarını kabul etmiş olursunuz privacy policy and terms of service.