Kişinin suç işlediğini bilip karakola/savcılığa haber vermemek suç mudur?

Merhabalar sorum şu ; 
Yakın bir arkadaşımızın suç işlediğini biliyorsak ve bunu yasal merciilere bildirmezsek ceza alır mıyız? Suçun oluşmasına herhangi bir katkımız yok. Suça karışmadık sadece işlediğini bize belirtti.

Soruldu üzerinde 10 Ocak 2021 Ceza Hukuku.
Yorum Ekle
1 Cevap(lar)
Kişinin suç işlediğini bildirmediğiniz taktirde yetkili merciilere haber vermezseniz TCK anlamda suç işlemiş olursunuz. Bununla birlikte bildirim yükümlülüğünün konusunu oluşturan fiilin mutlaka suç olması gerektiği için, disiplin cezasını gerektiren ya da kabahat niteliğindeki bir fiilin bildirilmemesi bu suçu oluşturmayacaktır. Bu suçta işlenmiş olan suçu aydınlatma değil, önleme düşüncesi ağır basmaktadır. Bu nedenle suçun icra hareketleri bitmiş ve artık yol açtığı neticeleri de sınırlandırma olanağı kalmamış ise, bu durumda TCK m. 278’den ileri gelen bir bildirim yükümlülüğünden söz edilemez. Başka bir anlatımla TCK m. 278’e dayanan bildirim yükümlülüğü, suçun fiilen sona erdiği andan itibaren ortadan kalkar. Bu yüzden TCK m. 278’in gerekçesinde yer verilen “icrası tamamlanmış olan bir hırsızlık sonucunda elde edilmiş olan malların bir depoda saklandığının bilinmesine rağmen, durumdan yetkili makamların haberdar edilmemesi, bu suçu oluşturacaktır” yönündeki açıklamalar kanun metnine uygun düşmemektedir. Çünkü burada suç işlenmiş ve artık ortaya çıkan neticeleri de sınırlandırma olanağı kalmamıştır. Yani suç tamamen ortadaya çıkmışsa neticeleri de sınırlandırma olanağı kalmamışsa bildirim yükümlülüğü kalkar.
üzerinde 10 Ocak 2021 cevapladı.
Yorum Ekle

Cevabın

Bu cevabı göndererek, kullanım koşulları ve gizlilik kurallarını kabul etmiş olursunuz privacy policy and terms of service.