RE: Suriyeli olduğum için işe alınmıyorum ne yapmam gerekir?

Suriyeli vatandaşı olduğum için işe alınmıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir?
Faysal_E Soruldu üzerinde 10 Ocak 2021 Ceza Hukuku.
Yorum Ekle
1 Cevaplar

T.C. Anayasası 10. maddesinde, “ayrımcılık yasağı”,

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 26. maddesinde ise “hukuken ayrımcılığa karşı korunma” düzenlenmiş,

TCK’nın 3. maddesi ile de, “Kanunun uygulanmasında ayrımcılık” yasaklanmıştır.

TCK’nın 122. maddesinde, “Ayrımcılık” suçu; “(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle,

a- Bir kişiye kamuya arzedilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

b- Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c- Bir kişinin işe alınmasını,

d- Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu durumda işe alınmamanız TCK 122 gereğince suçtur. Karakola veya savcılığa giderek suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

üzerinde 10 Ocak 2021 cevapladı.
Yorum Ekle

Cevabın

Bu cevabı göndererek, kullanım koşulları ve gizlilik kurallarını kabul etmiş olursunuz privacy policy and terms of service.